БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ВО ВЕЧЕРНИТЕ ЧАСОВИ


Делот од паркот во којшто се одвива трката е осветлен во вечерните часови, а како дополнителна безбедносна мерка во периодот од зајдисонце до изгрејсонце (20:00-5:00 часот) се препорачува носење на некаков вид на осветлување на главата или на друг дел од телото поради намалена видливост, којшто учесниците сами треба да си го обезбедат.

Во пределот на старт/цел зоната ќе биде присутен персонал и во текот на ноќта.
Велосипедист непрекинато ќе ја обиколува патеката од зајдисонце (20:00 часот) до изгрејсонце (05:00 часот).
Полициската станица е известена за одржувањето на овој настан.