3-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2001

3-ти-маратон2001