Предизвикување на невозможното

Погледнете го документарниот филм од 2011-тата година што хронолошки ја прикажува одисејата на подигнување тежини на…

Подигнување тежини

Од 1985-тата година, на возраст од 54 години, па се до неколку месеци пред неговото заминување…