Шри Чинмој трка на мирот на единство-домот

Основана од Шри Чинмој во 1987-мата година, „Шри Чинмој трка на мирот на единство-домот“ („Sri Chinmoy…