Политика за рефундација


Почитувани тркачи,

Се стремиме да одржуваме колку што е можно дарежлива политика за рефундација/кредит за трка, без да го оптоваруваме нашиот потполно волонтерски персонал или да претрпиме финансиска загуба.
Временскиот период наведен подолу во голема мера се должи на фактот што повеќето трошоци за настанот ги плаќаме подолго време пред настанот.

Ви благодариме за разбирањето,
Шри Чинмој маратон тим


ПОЛИТИКА ЗА РЕФУНДАЦИЈА/КРЕДИТ ЗА ТРКА

Ве молиме целосно прочитајте го следното пред да испратите барање.

Доколку барањето за рефундација/кредит за трка е примено:

  • помалку од 30 дена пред настанот –> не рефундираме, не даваме кредит за следна трка под никакви околности
  • 30-60 дена пред настанот –> даваме кредит за следна трка организирана од Шри Чинмој маратон тим
  • повеќе од 60 дена пред настанот –> платената котизација ќе биде рефундирана или во некои случаи може да се даде кредит за трка доколку котизацијата е платена онлајн преку www.srichinmoyraces.mk или со уплата во банка, при што надоместокот за онјалн обработка на барањето и надоместокот за обработка на плаќањето, којшто изнесува 300 денари, ќе биде одбиен од рефундацијата или кредитот за трка.


КАКО ДА ПОБАРАТЕ РЕФУНДАЦИЈА ИЛИ КРЕДИТ ЗА ТРКА

Барањето мора да биде доставено во писмена форма преку е-пошта на srichinmoyraces.mk@gmail.com

Барањето мора да содржи:

  • целосно име и презиме на учесникот
  • имејл-адреса на е-пошта поврзана со регистрацијата
  • име на настанот / датум на настанот
  • платформа за регистрација, доколку регистрирација е направена онлајн, што е потребно за да се лоцира регистрацијата


Шри Чинмој маратон тим го задржува правото да ја ажурира оваа политика во кое било време.