25-ти Шри Чинмој маратон 2024

24-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2023

23-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2022

22-ри Шри Чинмој маратон на себенадминување 2021

Резултати од 22-ри Шри Чинмој маратон на себенадминување 2021

21-ви Шри Чинмој маратон на себенадминување 2019

20-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2018

Шри Чинмој маратон тим

Цврсто верувајќи во неоходноста од физичкото здравје, Шри Чинмој не само што ги помогна првите маратони…

19-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2017

18-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2016

17-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2015

16-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2014

14-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2012

12-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2010

5-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2003