Регистрација

Пријавување и регистрација за 22-риот Шри Чинмој маратон на себенадминување 2021 се одвива преку www.smartrace.club

Претходно пријавени учесници

Сите претходно пријавени учесници за 22-риот Шри Чинмој маратон на себенадминување во октомври 2020 и април 2021, не треба да се пријавуваат повторно. Истите се веќе регистрирани како учесници. Учесниците што се имаат пријавено, а сепак нема да учествуваат на оваа трка, можат да ја искористат пријавата за нашиот следен маратон. Веќе уплатените средства не се рефундираат.