Регистрација

Пријавување и регистрација за 23-тиот Шри Чинмој маратон на себенадминување 2022 се одвива преку www.smartrace.club