Локација

Стартот на трката е во Градски парк – Скопје, во близина на Луна парк.
Патеката е кружна со должина од 1 739 m. Должината на патеката е официјално потврдена со национален сертификат број MKD2024-0001.


Location

The start of the races is in Skopje City Park, near Luna Park.
The 1.739 km loop is located in the City Park amidst its beautiful nature, accurately measured AFNM certified loop (national certificate MKD2024-0001).