Контакт

Трка на себенадминување на 2 милји

Седмичната „Трка на себенадминување на 2 милји“ (3,2 км) е посебно искуство и задоволство што секој…

17-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2015

Фотографии од 17-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2015

17-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2015

14-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2012

13-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2011

12-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2010

11-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2009

5-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2003

4-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2002

3-ти Шри Чинмој маратон на себенадминување 2001