ПОМАГАЧИ / ПЕРСОНАЛ


Посетителите и помагачите се најдобредојдени на трките, но ве молиме имајте на ум дека тие треба да си обезбедат сопствена храна и закуски – освежителната станица е само за учесниците на трките.

Исто така, не е дозволено диригирање/одржување на темпо од други лица кои не се учесници на трката – учесниците не смеат да бидат придружувани за ниеден дел од ниеден круг. Секој учесник учествува самостојно на трката.