ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБЕДНИЦИ


На сите учесници кои ќе ги завршат трките се доделува медал и диплома, а на победниците (прво, второ и трето место) се доделува пехар, медал и диплома.

Победници се прогласуваат во апсолутна категорија:

  • 24 часа мажи – апсолутна категорија
  • 24 часа жени – апсолутна категорија
  • 12 часа мажи – апсолутна категорија
  • 12 часа жени – апсолутна категорија
  • 6 часа мажи – апсолутна категорија
  • 6 часа жени – апсолутна категорија

Резултати и фотографии од настанот ќе бидат објавени веднаш по одржувањето на настанот, на веб-страницата на организаторот, www.srichinmoyraces.mk