МЕДИЦИНСКА ПОМОШ


На старт/цел зоната ќе биде обезбедена медицинска помош за време на трката, за случаи на потребна медицинска помош, но тоа не вклучува масажи и сл.
Доколку се констатира опасност по здравјето, учесникот дискретно ќе биде замолен од медицинскиот персонал или директорот на настанот да ја прекине трката. Таквите одлуки се конечни и се за добро на учесникот.