ПРОГРАМА


Сабота, 8-ми јуни:

6:30 -> Учесниците може да започнат со поставување и уредување на нивното лично место за одмор
7:00 -> Подигнување на стартни броеви за трката на 24 и 6 часа
8:00 -> Старт на трката на 24 и 6 часа
14:00 -> Завршува трката на 6 часа
14:30 -> Прогласување на победници на трката на 6 часа
19:00 -> Подигнување на стартни броеви за трката на 12 часа
20:00 -> Старт на трката на 12 часа

Недела, 9-ти јуни:

8:00 -> Завршува трката на 24 и 12 часа
8:30 -> Прогласување на победници на трката на 24 и 12 часа
10:00 -> Краен рок за учесниците да се спакуваат и да го напуштат просторот во пределот на старт/цел зоната