ПРИЈАВУВАЊЕ И КОТИЗАЦИЈА


Пријавување

Пријавувањето трае до 3.6.2024 година (понеделник), 23:59 часот.
✍ Регистрацијата се одвива преку srichinmoyraces.mk

Котизација

Котизацијата изнесува:

  • 4300 денари за трката на 24 часа
  • 3000 денари за трката на 12 часа
  • 1900 денари за трката на 6 часа

Котизацијата за трките може да се плати со дебитна или кредитна картичка и со уплатница во банка / интернет банка.

  • Котизацијата може да се плати со дебитна или кредитна картичка на srichinmoyraces.mk/registracija при што потребно е да се избере опцијата Debit or Credit Card
  • Котизацијата може да се плати со уплатница во банка / интернет банка, при што потребно е да се испрати пополнет формулар за регистрација на srichinmoyraces.mk@gmail.com и да се изврши уплата со следните податоци:

Назив на примач: ШРИ ЧИНМОЈ МАРАТОН ТИМ Скопје
Платежна сметка во денари на примачот: 300000001033668
Банка на примач: Комерцијална банка АД Скопје
Износ МКД за трка на 24 часа: 4300
Износ МКД за трка на 12 часа: 3000
Износ МКД за трка на 6 часа: 1900